CCL - Centro de Cursos livres - Instituto Superior da Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE)

CCL - Centro de Cursos livres - Instituto Superior da Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lissabon

Naam en adres

CCL - Centro de Cursos livres - Instituto Superior da Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE),
Avenida das Forças Armadas – Gabinete 1N16
1649-026 Lissabon
Portugal

Contactgegevens

Tel: 21 799 5140/45/46 en fax 21 799 51 46
http://www.ccl.pt
neerlandes@ccl.pt
direccao@ccl.pt

Docenten

David Bracke (vice-voorzitter CCL)
Ellen Barends (coördinatrice Nederlands)
Dave Pinxteren

Instituut

Het Centro de Cursos Livres is een Vereniging zonder winstbejag geïntegreerd in de Faculteit ISCTE en heeft als doel zowel de promotie van interculturaliteit en meertaligheid als het stimuleren van gelijke kansen op gebied van profissionele en persoonlijke ontplooiing evenals de integratie van ethnische minderheden. Het CCL heeft als belangrijkste doelstelling het openstellen van levenslange vorming door middel van taalcursussen en cursussen op het gebied van artistieke expressie. Beide componenten worden aangeboden tegen een redelijke prijs en zijn ingebed in een erkende pedagogische structuur.

Examens, diploma’s, studiepunten

In voorbereiding.

Vrije cursus Nederlandse taal en cultuur

8 basisniveaus (A1-A2). 4 overgangsniveaus (B1-B2) , 3 niveaus voor gevorderden (C1), 1 niveau gewijd aan themagerichte inhouden (C2)
Docenten: David Bracke, Ellen Barends, Dave Pinxteren

Duur per niveau: 20 uur (1,2 of 3 wekelijkse contacturen)
Prijs: Inschrijving per jaar: € 40 + € 150 per niveau

Overige informatie

De gelijkschakeling met het Europees Referentiekader voor Taalbeheersing is in voorbereiding.